Naplata nastale štete

#

Dogodila vam se saobraćajna nezgoda? Pozovite nas! Mi smo jedini koji radimo kompletan proces štete, od fotografisanja oštećenja na vozilu, izradu zapisnika o oštećenjima, obračun visine štete i naplatu štete a sve u veoma kratkom roku. Ako ste vi ili vaši saputnici zadobili povrede u nezgodi naš tim vještaka medicinske struke obezbjedit će vam da naplatite maksimalnu naknadu. U slučaju nezgode sa neosiguranim vozilom uspješno vršimo naplatu šteta od Zaštitnog fonda FBiH i Zaštitnog fonda RS-a.
Takođe, kod povreda na radu uspjesno realizujemo naplatu steta od odgovornih lica.

copyright © 2022 Tekma Consulting d.o.o.