#

Tekma Consulting d.o.o bavi se posredovanjem i realizacijom Vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete. Tekma Consulting d.o.o. je među prvim pravnim licima koja su registrovana za obavljanje vještačenja i zastupanja.

Naš tim čini više od 30 visoko kvalifikovanih stručnjaka; pravnika, vještaka svih struka i advokata koji Vam na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva garantuju da će Vaša prava biti ostvarena u potpunosti u najkraćem roku.

Radimo sa najsavremenijim programima za simulaciju saobraćajnih nezgoda kao što su Virtual crash3D i PC crash koji na veoma lak i jednostavan način mogu da prikažu sam tok Vaše saobraćajne nezgode. Obračun šteta radimo u Audatex programu. Nakon detaljne analize Vašeg predmeta pokrećemo vansudske i sudske postupke naknade štete. O svim detaljima postupka i daljim koracima u radu odlučujemo zajedno uz stručno savjetovanje našeg ekspertskog tima. Dakle, svi zajedno radimo na istom zadatku, a to je Vaše zadovoljstvo.
copyright © 2022 Tekma Consulting d.o.o.